UNIVERSAL TV

הסידרה החדשה ביותר שמורבידלי מייצרת,עם הצלחה גדולה כבר בתחילת שיווקה. השינוי העיקרי הוא שיחידות הכרסום זזות על "גשר" קשיח ויציב דבר המקנה איכות חריטה ללא פשרות.

 לפרטים...

                


Author 330

  לפרטים...

                                                                      

 X5 EVO

 

  לפרטים...

                          

Author 436

 

 לפרטים...

                       

Author 444

 

 לפרטים...

                               

Author 636

.

 לפרטים...

                

Author 667

 

  לפרטים...

                          

Author 842

 

  לפרטים...

Author X5

.

 לפרטים...

                

Planet

 

  לפרטים...

                          

PlanetMX

 

 לפרטים...

                       

UNIX KBT

 

 לפרטים...

                               

Zenith

 

  לפרטים...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת.ד. 278, מושב בצרה 60944 | טלפון 09-7464144 | פקס 09-7464147 | דואל: tuval10@inter.net.il
P.O.Box 278 Moshav Bazra 60944, Israel | Tel +972 9 746144 | Fax +972 9 7464147 | Email: tuval10@inter.net.il
כל הזכויות שמורות ל תובל©