Tuval10 - DMC 60
דף הבית >> מלטשות >> DMC 60
DMC 60
מכונה מסיבית ומתקדמת בנויה לעבודה מדויקת ומאומצת לאורך שנים
בנויה לתת מענה לליטוש וקלברציה מדויקים ולעבודה מאומצת
יכולת עבודה בפלטות עם טולרנס בעובי הפלטה
ניתן לבנות את המכונה לפי צרכי הלקוח (שיוף עץ\פורניר\הכנה לצבע\גמר )
מאפינים:
רוחב עבודה 1350-1100 מ"מ
אורך נייר ליטוש 2150 מ"מ
עד 4 יחידות עבודה :
גלילים \ קומבי \מברשות \ פד \ סגמנט אלקטרוני \ ממטרות אוויר וכו' .