Tuval10 - DMC 30
דף הבית >> מלטשות >> DMC 30
DMC SD 30
נתונים כלליים:
 
מכונה מסיבית ומתקדמת בנויה לעבודה מדויקת ומאומצת לאורך שנים
בנויה לתת מענה לליטוש וקלברציה מדויקים.
יכולת עבודה בפלטות עם טולרנס בעובי הפלטה
ניתן לבנות את המכונה לפי צרכי הלקוח (שיוף עץ\פורניר\הכנה לצבע\גמר )
מאפינים:
רוחב עבודה 950-110 מ"מ
אורך נייר ליטוש 1900 מ"מ
עד 2 יחידות עבודה :
גליל
גליל + גליל
גליל + קומבי