Tuval10 - Chronos
דף הבית >> מרכזי עיבוד CNC >> Chronos
CNC מיוחדים לקורות ופרגולות
מרכז עיבודים 5 צירים למוצרים שדורשים מהלך עבודה גבוהה מאד
מגוון פתרונות ליצור תבניות , דגמים , מודלים , מוצרים מיוחדים הדורשים מהלך עבודה גבוהה ופתרונות ייחודים של אמצעי יצור
משמש לדוגמא לתעשיות תעופה ,יצור מודלים,פרגולות , תעשיית הפלסטיק וכו'
יצור תבניות בחומרים מרוכבים
בנית אבות טיפוס