Tuval10 - מכונה לעיבוד דלתות
דף הבית >> מכונות לתחום הדלתות >> מכונה לעיבוד דלתות
ליין לעיבוד דלתות 
מכונות STEMAS הן מכונות שבאות לתת פתרונות "תפורות" לצרכי לקוח 
ניתן לבנות ולהכין את המכונה לפי צרכי הלקוח המכונות בנוית לעבודה תעשיתית
- עיבוד ופינוי כל הפינוים הדרושים בדלת
- שתילת פרזול \ צירים אוטומטים
- העמסה ופריקה אוטומטים
- יכולת לשים ראש צף לדיוק עומק כרסום
- פתיחת חלונות 
- שיוף
- ועוד